Skoči na glavno vsebino

Koliko časa pred ekrani preživijo naši učenci? IZJEMNO VELIKO OZ. PREVEČ.

70 % učencev druge triade preživi pred ekrani preveč časa, torej več kot uro in pol dnevno. V povprečju preživijo učenci druge triade, torej učenci 4., 5. in 6. razreda pred ekrani 3,1 uro na dan. 85 % učencev tretje triade, torej učenci 7., 8. in 9. razreda preživi pred ekrani preveč časa oz. več kot dve uri dnevno.

V povprečju so pred ekrani 4,4 ure na dan. Zakaj omenjamo ti dve časovni omejitvi? Ko razmišljamo o času, ki ga otroci preživijo pred ekrani, so nam vodilo Nacionalne smernice za uporabo zaslonov, sprejete leta 2021.

Učenci prve triade pred ekrani preživijo približno 22 ur na teden, učenci tretje triade pa približno 31 ur tedensko. Ure, preživete za ekrani, se po poročanju učencev zajedajo v ure, ki bi jih moralo nadomestiti spanje, veliko so na socialnih omrežjih na račun stikov v živo iz oči v oči.  Otroci in mladostniki postajajo zato vse bolj nenaspani in posledično razdražljivi ter osamljeni in anksiozni. Na ulicah, pred bloki redko naletiš na skupino otrok ali mladih, ki se igrajo ali pogovarjajo. Če so že zunaj, najpogosteje skupaj gledajo v ekran ali ekrane. Morda bo kdo ugovarjal, da ni vse samo črno, da se otroci še vedno radi podijo za žogo, radi družijo. Prav gotovo so še vedno otroci, ki za ekrani niso preveč časa, vendar pa je statistika skrb vzbujajoča.

Kako smo sploh prišli do teh številk? Učenci so v okviru tedna brez ekranov navedli oceno, koliko ur preživijo pred ekrani. Vprašanih je bilo 364 učencev, od tega 226 učencev druge triade ter 138 učencev tretje triade.

Po smernicah pediatrov naj učenci 2. triade ne bi bili pred ekrani več kot uro in pol na dan. Le 30 % učencev druge triade  preživi pred ekrani manj oz. eno uro in pol na dan, 39 % jih preživi od ure in pol do tri ure,  31 % učencev pa preživi pred ekrani več kot tri ure dnevno. Povprečno preživijo pred ekrani učenci druge triade 3,1 uro dnevno.

Učenci tretje triade po smernicah pediatrov lahko brez negativnih posledic preživijo pred ekrani manj oz. dve uri dnevno. Takih učencev, ki ekrane uporabljajo skladno s smernicami pediatrov, je v tretji triadi le še 15 %, več od dve uri pa do štiri ure preživi pred ekrani 40 % otrok in več kot 4 ure 35 % otrok. V povprečju preživijo pred ekrani 4,4 ure.

Na enako vprašanje »Koliko časa pred ekrani preživijo vaši otroci?« so v anketi odgovarjali tudi starši. Po opažanjih staršev so otroci za ekrani nekoliko manj časa, vendar pa je potrebno upoštevati, da je na vprašanje odgovarjalo precej manj staršev kot učencev. Na vprašanja je odgovorilo 115 staršev, od tega 42 staršev, katerih otroci obiskujejo 1. triado, 44 staršev, katerih otroci obiskujejo drugo triado, in 29 staršev, katerih otroci obiskujejo tretjo triado. 59 % staršev prve triade navaja, da njihovi otroci preživijo pred ekrani manj kot uro oz. uro na dan, 43 % staršev druge triade je odgovorilo, da njihovi otroci uporabljajo ekrane manj kot uro in pol oz. uro in pol na dan, in 62 % staršev tretje triade je odgovorilo, da njihovi otroci uporabljajo ekrane manj kot dve uri oz. dve uri na dan. 46 % staršev meni, da njihovi otroci pred ekrani preživijo preveč časa in 56 % staršev meni, da so pred ekrani ravno prav.

TEDEN BREZ EKRANOV je minil. Prepričani smo, da je bil marsikateremu učencu v vzpodbudo, da je kritično razmislil o svoji rabi ekranov ter rabo ekranov vsaj smiselno omejil, če že ne opustil. Želimo si, da bi kakšno pozitivno spremembo, ki so jo učenci v preteklem tednu vpeljali, tudi obdržali. Učitelji bomo še naprej zelo pozorni na to, ali se učenci držijo prepovedi, ki v šoli veljajo za uporabo telefonov tako med poukom kot med odmori ter pred poukom in po njem.

Pripravila: ga. Andreja Jalen, šolska psihologinja

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Dostopnost