Skoči na glavno vsebino

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

zdrava_sola_logo
Rdeča nit za šolsko leto 2023/24

V okviru Zdravih šol so za šolsko leto 2023/24 izbrali: “Lepa beseda lepe odnose najde“.

Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, (s)pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Ljudje smo socialna bitja. Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne za socialno, psihično in telesno zdravje. Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. Močno se povezujejo z našimi najrazličnejšimi izkušnjami – lahko so vir pozitivne samopodobe, zadovoljstva z življenjem in dobrega počutja, lahko pa so vir težav, problemov, potrtosti. Spoštljiva, prijazna komunikacija predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju odnosov z drugimi. Učinkovita komunikacija vodi v močnejše čustvene povezave z drugimi, v oblikovanje in vzdrževanje močnih in stabilnih prijateljskih odnosov, ki nam dajejo moč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi.

Predstavitev slovenske mreže Zdravih šol
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice je že preko 20 let vključena v mrežo Zdravih šol, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. Vse šole, ki smo vključene v to mrežo smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:
1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Več informacij na uradni spretni strani: https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

Organizacija projekta Slovenske mreže Zdravih šol

Vodja projekta ZŠ za OŠ Toneta Čufarja Jesenice: Bernarda Potočnik

Na šoli se projekta Zdrava šola lotevamo v okviru šolskega tima ZŠ, ki s sistematičnim načrtovanjem in evalvacijo izpolnjuje zastavljene cilje Slovenske mreže zdravih šol. Strokovni delavci v okviru različnih vsebin celostno pristopajo k zdravju, iščejo možnosti, ki jim jih omogoča šolsko okolje – vsebine zdravja podkrepljeno posredujejo prek učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Počitniški koledar zdravja

NIJZ  že tretje leto zapored pripravili Počitniški koledar zdravja, ki je namenjen vsem osnovnošolcem. Počitniški koledar zdravja vsebuje osem vsebinskih področij s sporočili, ki spodbujajo zdrav življenjski slog tudi v času poletnih počitnic (dobro počutje, varna uporaba zaslona, ustno zdravje, preprečevanje nalezljivih bolezni, zdrava prehrana, zaščita pred soncem, zdrava telesna dejavnost, spanje in preprečevanje poškodb).

Koledar v več formatih na povezavi: https://nijz.si/objave/pocitniski-koledar-zdravja-2023/

Kako skrbimo za zdravje?

Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog je raziskava z najdaljšo tradicijo na področju spremljanja z zdravjem povezanih vedenj v odrasli populaciji v Sloveniji. Publikacija Kako skrbimo za zdravje v 2020 prikazuje rezultate anketne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije. Na enak način kot v prejšnji, tudi v tej publikaciji izpostavljamo ključne ugotovitve o razširjenosti vedenj, ki vplivajo na zdravje. Na ta način ponujamo vpogled v razvoj in spremembe v zdravju ter z zdravjem povezanim vedenjem odraslih prebivalcev Slovenije, ki ga omogoča raziskava z dolgoletno tradicijo izvajanja.

Vir do publikacije: Kako-skrbimo-za-zdravje_2023_5_pisarniskiTisk

 

Koristne povezave

NASLOV
Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice
TELEFON
 04 58 33 250
(Visited 210 times, 1 visits today)
Dostopnost