Skoči na glavno vsebino

Naša šola se je pred dvema letoma priključila programu Erasmus+. Gre za program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. K sodelovanju lahko šola pristopi tako, da pripravi projekt, ki ga nato prijavi na določeno področje omenjenega programa. Naš projekt nosi naslov Internacionalizacija in modernizacija učnih metod in pristopov. V sklopu projekta bosta dve učiteljici odšli na seminar v Italijo, pet učiteljic pa bo odpotovalo na Češko, točneje na osnovno šolo Hradec Králové.

Vključitev v projekt nudi novo priložnost učencem in zaposlenim, ki imajo v okolju, v katerem živijo, manj različnih izobraževalnih priložnosti. S sodelovanjem v projektu želimo spodbujati vrednote vključevanja, spoštovanja raznolikosti, strpnosti in ustvarjanja zaupljive demokratične družbe. To se povezuje tudi z vizijo naše šole, ki je usmerjena v doseganje temeljnih vrednot sodobne šole: skrbeti za posameznika in njegov razvoj, skrbeti za enake možnosti izobraževanja in doseganja znanja, gojiti spoštovanje, strpnost in zaupanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in biti odprt v lokalni skupnosti. Osnovni cilj je kakovostno delo z učenci, da bodo pridobljeno znanje in veščine praktično uporabili v življenju.

Glavni cilj projekta je dobro (tujo) prakso vpeljati tudi v našo šolo, med naše učence in sodelavce.

O naših izkušnjah tako v Italiji kot na Češkem pa vas bomo sproti obveščali.

Ekipa Erasmus+

(Visited 60 times, 1 visits today)
Dostopnost