Skoči na glavno vsebino

Delo z nadarjenimi učenci
Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Svetovalna služba skrbi za postopek identifikacije nadarjenih učencev in spremlja ter spodbuja razvoj nadarjenih učencev skupaj z učitelji. Za nadarjene otroke nudi tudi raznovrstne delavnice in redno obvešča o taborih za nadarjene. Nadarjenim učencem se omogoči vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
V letošnjem šolskem letu bi radi izvedli tabor za nadarjene učence. Le-ta bi potekal konec tedna (od petka do nedelje) po programu, v katerega bi vnesli čim več različnih vsebin. Pred izvedbo tabora bi opravili razgovore z nadarjenimi učenci, na katerih bi predstavili svoja pričakovanja in želje, nato pa bi skupaj oblikovali program dela. Na taboru bi sodelovali učitelji, ki bi z vsebinami svojega predmetnega področja popestrili srečanje nadarjenih učencev. Sama izvedba in način dela bosta prilagojena priporočilom NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19.

 področje
izvajalec
razred
izvajanje

Tematske ure za nadarjene učence:

javno nastopanje

trema

kritično razmišljanje

empatija

 

Šolska svetovalna služba 6.–7. razred oktober
Tabor za nadarjene učence Mateja Cuznar Zadnik 6.– 9. razred po dogovoru

Delo z nadarjenimi učenci na področju naravoslovja in biologije

Raziskovalno delo na terenu

Bernarda Potočnik 6.– 9. razred

čez celo šolsko leto

na taboru

Tekmovanje iz astronomije in fizike Elastomobili, verižni eksperiment

Raziskovalno delo na terenu

Goran Ilić 7.–9. razred

od oktobra do maja

na taboru

NASLOV

Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice

TELEFON

 04 58 33 250

(Visited 612 times, 1 visits today)
Dostopnost