Skoči na glavno vsebino

Na pot sem se podala z vlakom, saj na šoli in v sklopu projekta strmimo k trajnostnemu načinu življenja, kar pa vključuje tudi transport.

Tako sem se v prvem tednu aprila udeležila seminarja v sklopu projekta Erasmus + v Firencah. Organizator tečaja je Europass Teacher Academy, ki ponuja različna izobraževanja za učitelje po Evropi. Tema je bila V učenca usmerjeno učenje: učitelji kot promotorji aktivnega učenja (Student-Centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning). Seminarja smo se udeležili učitelji iz različnih držav EU: iz Estonije, Litve, Romunije, Slovaške in Slovenije. Naša predavateljica pa je bila iz Amerike.

Na seminarju smo se posvetili učinkovitim in najnovejšim pristopom vodenja razreda in aktivnega učenja. Spoznavali smo veščine 21. stoletja: sodelovanje, kritično mišljenje, kreativnost in komunikacija. Z aktivnim sodelovanjem smo preizkusili nove učne metode, ki postavljajo učence v središče pouka. Največ pozornosti smo namenili projektnemu učenju (PBL) in obrnjeni učilnici (flipped classroom). Pri prvem gre za učenje skozi projekt. Učenci s pomočjo rdeče niti raziskujejo, spoznavajo in sodelujejo med seboj, z lokalno skupnostjo in tudi na državni ravni. Cilj projektnega učenja je, da učence opremimo z znanjem in veščinami, ki jih bodo potrebovali v svojem vsakdanu, hkrati pa usvajajo novo znanje. Obrnjena učilnica pa temelji na nekoliko drugačnem pristopu. Učenec si doma za domačo nalogo ogleda videoposnetek, prebere v učbeniku, knjigi itd. učno snov, ki bo obravnavana pri naslednji uri. Pri uri pa učenci v skupinah, paru ali samostojno to znanje uporabijo pri različnih nalogah. S to metodo ima učitelj priložnost, da se pri pouku posveti učencem, ki imajo učne težave oz. snovi ne razumejo, hkrati pa omogoči učno močnejšim učencem, da napredujejo in samostojno ali v sodelovanju rešujejo težje naloge, ki jim predstavljajo izziv. Tako pri projektnem učenju kot pri obrnjeni učilnici prevzame učitelj vlogo vodnika, svetovalca oz. spremljevalca. Učitelj se v proces vključi, le ko je to potrebno.

Poleg zgoraj omenjenih učnih metod smo govorili tudi o problematičnem vedenju, motivaciji, pravilih in drugih načinih vodenja pouka. Večkrat smo se prelevili v učence in poskušali razmišljati kot oni ter pripraviti učno uro, prilagojeno njihovemu razmišljanju in z mislijo, da so aktivno vključeni v pouk.

Tedna pa nismo preživeli le v učilnici, ampak smo sončno vreme izkoristili tudi za ogled Firenc. Čeprav je bil čas pred prazniki, smo našli tudi neobljudene kotičke polne zgodovinskega duha.

Ob prihodu iz Firenc sem polna optimizma in idej za implementacijo na novo osvojenega znanja v učne ure ter za prenos tega znanja tudi na preostale sodelavke in sodelavce. Izobraževanje v okviru projekta Erasmus + omogoča nam, učiteljem, nadaljnji profesionalni razvoj in nas tudi opremi z znanjem, ki nam omogoča, da smo v koraku s časom in načinom življenja, v katerem naši učenci odraščajo.

BESEDILO in FOTO: ga. Eva Bregar

(Visited 43 times, 1 visits today)
Dostopnost